Audiotext

Výhody interaktívnej hlasovej služby:

  • služba dostupná 24 hodín denne / 7 dní v týždni

  • ušetríte na ľudských zdrojoch – automatizácia telefónnych hovorov, pri ktorých nie sú potrební živí operátori

  • príjem veľkého množstva hovorov a ich spracovanie v jednom okamihu

  • výber primeranej cenovej hladiny v závislosti od typu služby

  • mobilná zábava

  • ponuka nových služieb vašim klientom

Audiotex

Sprístupnite svoje služby a speňažte ich za hodnotu, ktorá Vám vyhovuje!

 
 

 
 

Audiotex je hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie s pridanou hodnotou, pričom volajúci má možnosť vypočuť si požadované informácie, nahrať ľubovoľné údaje, zaregistrovať sa v interaktívnej súťaži, hlasovať alebo byť prepojený k živému operátorovi. V závislosti od služby na linke je možné v jednom okamihu prijať viac ako 180 telefonátov a každému z týchto volajúcich poskytnúť požadovanú informáciu alebo službu.

Vyberiete si cenu za minútu, ktorú zaplatí váš zákazník. Z každej pretelefonovanej minúty dostanete svoju províziu.

Cenové hladiny volaní na audiotex:

2€   |   1,60€   |   1,20€   |   1€   |   0,80€   |   0,60€   |   0,50€  |   0,30€

 
 
 
 

AUDIOTEXOVÉ SLUŽBY

Podávanie informácií

Podávanie informácií prostredníctvom operátora na linke v reálnom čase, napríklad o odchodoch a príchodoch vlakov a autobusov.

Súťaže


Prostredníctvom jednoduchého telefonátu je možné sa zaregistrovať v hre, alebo zodpovedať položenú otázku a zúčastniť sa tak v interaktívnej v súťaži.

Poradenstvo


Na audiotexovej linke môžete odovzdávať informácie a poskytovať poradenstvo v rôznych oblastiach /právne poradenstvo, finančné poradenstvo, atď…

Zoznamovacie služby

Prostredníctvom tejto služby sa môžu ľudia zoznamovať, spoznávať nových ľudí, nechať si navzájom rôzne odkazy a dohodnúť si stretnutia.

Hlasovanie

Prostredníctvom telefonátu je možné odovzdať hlas v hlasovaní a to buď priamo, alebo ďalším postupovaním na linke podľa inštrukcií.

Veštenie

Tím veštcov je na audiotexových linkách pripravený priamo a naživo zodpovedať otázky volajúcich a pomôcť im pri riešení problémov.

Zábava pre dospelých

Obľúbená služba klientov, ktorí už dovŕšili hranicu 18 rokov a majú chuť sa zabaviť, príjemne uvolniť a zaflirtovať si.

Odkazová služba

Prostredníctvom linky so zvýšenou tarifou je možné prevádzkovať odkazovú schránku. Je vhodná pre služby, pri ktorých nie je potrebný živý operátor.

HĽADÁTE PARTNERA PRE VÁŠ PROJEKT?