Telekomunikačné služby so zvýšenou tarifou AUDIOTEXT

Speňažte svoje služby za honotu, ktorú si určíte sami!

NAŠE SLUŽBY

Ponúkame telekomunikačné služby, pri ktorých si určíte výšku svojej provízie.

AUDIOTEX

Hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie so zvýšenou tarifou

TELEVÍZIA OSEM

Spoločnosť Phonotex je prevádzkovateľom televíznej služby TV OSEM

Ponúkame telekomunikačné služby, pri ktorých si určíte výšku svojej provízie.

NÁŠ TÍM

Prinášame profesionalitu, dlhoročné skúsenosti a technické riešenia na mieru. Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete.

HĽADÁTE PARTNERA PRE VÁŠ PROJEKT?

Spoločnosť PHONOTEX s.r.o. je jedným z prvých poskytovateľov telekomunikačnej služby so zvýšenou tarifou –   AUDIOTEX na Slovensku.

Audiotex je hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie s pridanou hodnotou, pričom volajúci má možnosť vypočuť si požadované informácie, nahrať ľubovoľné údaje, zaregistrovať sa v interaktívnej súťaži, hlasovať alebo byť prepojený k živému operátorovi.

Naším cieľom je ponúknuť individuálne možnosti telefonickej technológie podľa požiadavky partnera.

Náš partner si vyberie cenu za minútu, ktorú zaplatí zákazník za službu na audiotexovej linke a  z každej pretelefonovanej minúty alebo volania získa náš partner províziu.